FLORKEM 100ml enj. PDF Yazdır e-Posta

alt

FLORKEM

BİLİŞİMİ: Berrak, açık sarı veya saman sarısı renginde hafif visköz çözelti olup, 1 ml'sinde; 300 mg Florfenikol içerir.

ENDİKASYONLARI: Sığırlarda, florfenikole duyarlı bakterilerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde endikedir. Florfenikol;

  1. Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocide, Haemophilus somnus ve Corynebacterium pyogenes'in neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarının (BRD),
  2. Fusobacterium necrophorum ve Bacteroides melaninogenicus'un neden olduğu ayak çürüğü, interdigital nekrobasillozis ve enfeksiyöz pododermatitis gibi bakteriyel kaynaklı ayak hastalıklarının,
  3. Moraxella bovis'in neden olduğu keratokonjuktivis (pink eye) hastalığının,
  4. Bakteriyel kaynaklı buzağı ishallerinin tedavisinde endikedir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; sığırlara kas içi (IM) veya deri altı (SC) yolla uygulanabilir.

  • Kas içi (IM) uygulama: Sığırların boyun bölgesine 15 kg canlı ağırlığa 1 ml dozda uygulanır. 48 saat sonra doz tekrarı yapılmaıdır.
  • Deri altı (SC) uygulama: Sığırlara 15 kg canlı ağırlığa 2 ml dozda uygulanır. Tek doz yeterlidir. Kullanılırken asepsi ve antisepsiye uyulmalıdır. Enjeksiyonlar sadece boyun bölgesine 10 ml'den fazla uygulama yapılmamalı, gerekirse doz bölünerek uygulanmalıdır

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (İ.K.A.S): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar kas içi uygulamalarda 30 gün, deri alt uygulamalarda 44 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal ineklerde kullanılmaz.

GEBELİKTE KULLANIMI: Reprodüksiyonla ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından gebelerde kullanılmaması önerilmektedir.