CEVAXEL RTU 100ml enj. PDF Yazdır e-Posta

alt

CEVAXEL RTU

BİLEŞİMİ: Yağlı, bej renkli bir enjeksiyonluk süspansiyon olan Cevaxel RTU, 1ml'de; 50 mg seftiofur (hidroklorid) içerir.

ENDİKASYONLARI: Cevaxel RTU, sığırlarda seftiofura karşı duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan bakteriyel kaynaklı solunum yolu enfeksiyonları, panarsiyum (interdigital nekrobasilloz, foot rot(tırnak çürüğü) ) ve metritis tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Cevaxel RTU, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, deri altı yolla:

  • Solunum yolu enfeksiyonları tedavisinde: 1 ml/50 kg -gün dozunda, 3-5 gün süresince
  • Panarisyum tedavisinde: 1 ml/50 kg -gün dozunda, 3 gün süresince
  • Metritis tedavisinde: 1 ml/50 kg -gün dozunda, 5 gün süresince uygulanır.

Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Tekrarlanan enjeksiyonlar farklı bölgelerden yapılmalıdır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ(İ.K.A.S): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnek sütü için kalıntı arınma süresi ise ''0'' gündür.