BARVAC 10 PDF Yazdır e-Posta

alt

Bar Vac 10 ways con Retigen

Sığır ve koyunlarda Klostridiya ve Pnömonik Pastörelloza karşı aktif immünizasyonda kullanılan inaktif Bakterin-Toksoid Aşı

Bileşimi: 1doz (sığır: 2 ml , koyun:1ml) İçeriğinde

Clostridium chauvoei

Clostridium septicum

Clostridium sordellii

Clostridium novyi tip B

Clostridium perfringens tip B

Clostridium perfringens tip C

Clostridium perfringens tip D

Pasteurella multocida tip A

Pasteurella multocida tip D

Pasteurella (Mannheimia) haemolytica tip 1 içerir.

Endikasyonları: Sığır ve koyunlarda, ürünün bileşiminde bulunan mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklara karşı profilaksi sağlamak amacıyla

kullanılır. Pasteurella multocida tip A ve tip D'ye karşı da koruma sağlar. Clostridium perfringens tip B,C D'ye karşı da koruma sağlar.

Uygulama Şekli ve Dozu: Sığır;2ml Koyun;1ml Derialtı yolla uygulanır. Kullanmadan önce flakon iyice çalkalanmalıdır. Yılda bir kez takviye dozu

uygulaması önerilir.

Takdim Şekli: 50ml'lik (25 sığır dozu / 50 koyun dozu) ve 100ml'lik (50 sığır / 100 koyun dozu) beyaz HDPE flakonlarda sunulmaktadır.